Tuesday, July 27, 2010

Gelati Baaradu intha samaya

ಗಾಯಕರು: ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ.ಉದಯಶಂಕರ್
ಚಿತ್ರ: ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು

ಗೆಳತಿ ಬಾರದು ಇಂಥಾ ಸಮಯ ...||೨||
ಅನುರಾಗ ಬೇಕೆಂದಿದೆ ಹೃದಯ
ಗೆಳತಿ ಬಾರದು ಇಂಥಾ ಸಮಯ
ನೋಡು ಹಿತವಾಗಿ ತಂಗಾಳಿ ಬಿಸಿ, ಹೂವ ಕಂಪನ್ನು ಎಲೆಲ್ಲೂ ಹಾಸಿ ...||೨||
ಮೈಗೆ ಸೋಕಿ ತಂಪನ್ನು ಬೆರಸಿ ...
ಬಯಕೆ ಹೊಮ್ಮಿ ಹೊಮ್ಮಿ ಕಾಡುತಿರೆ ...||೨||
ಹಿತವಾದ ನೋವಿಂದ ನಾ ಬೆಂದೆ
ಗೆಳತಿ ಬಾರದು ಇಂಥಾ ಸಮಯ
ಮನದಾಸೆ ನೀನೇತಕೆ ಕಾಣೆ , ನಿನ್ನಾಸೆ ಅದೇನಿದೆ ಜಾಣೆ ...||೨||
ಚೆಲುವೆ ತಾಳೆನು ಇನ್ನೂ ವಿರಹ , ಯೆದಯ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಾ ಮೋಹ
ಒಲವಿಂದ ನೀ ಬಾರೆಯ ಸನಿಹ ,
ಗೆಳತಿ ಬಾರದು ಇಂಥಾ ಸಮಯ, ಅನುರಾಗ ಬೇಕೆಂದಿದೆ ಹೃದಯ
ಗೆಳತಿ ಬಾರದು ಇಂಥಾ ಸಮಯ ............

No comments:

Post a Comment