Monday, March 27, 2017

ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ / Yochne maadbeda


ಸಾಹಿತ್ಯ      : ಶ್ರೀ ಉಪೇಂದ್ರ ರಾವ್
ಗಾಯಕರು  : ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಸಂಗೀತ     : ಶ್ರೀ ಗುರುಕಿರಣ್
ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ಯಾರೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ , ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಇದಿದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೈಕೊಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ಹುಟ್ಸಿದ್ ಮಕ್ಳು ಓದ್ ದೇ ದಬಾಕ್ ಕೊಳ್ಲಿ, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ಕಟ್ಸಿದ್ ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಏಕುಟ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡೇ ಹೇಳೋದ್, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ತುಂಬಾ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡೇ ಹೇಳೋದ್, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ

ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ಯಾರೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ , ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಇದಿದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೈಕೊಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡೇ ಹೇಳೋದ್, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ತುಂಬಾ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡೇ ಹೇಳೋದ್, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ

ಉಪ್ಪಿಟು ಉಪ್ಪಿಟು ಉಪ್ಪಿಟು ಉಪ್ಪಿಟು
ಉಪ್ಪಿಟು ೨ ಉಪ್ಪಿಟು ೨ ಉಪ್ಪಿಟು ೨ ಉಪ್ಪಿಟು ೨

ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ದಾಗ ಹೊಟ್ಟೇನೆ ಕೇಳ್ತದೆ, ಟೈಮ್ ಆಯಿತೂಂತ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಉಣ್ತೀಯ
ಬೇಕೆಂದಾಗ ಬಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ತದೆ, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಆಗ್ತೀಯ
ಬಾಡಿಲೈತೆ ಆಟೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ, ಸೆಲ್ಫು ಡ್ರೈವು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಕ್ರ್ಯಾಶು ಮಾಡ್ತೀಯ

ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ಯಾರೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ , ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಇದಿದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೈಕೊಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ಹುಟ್ಸಿದ್ ಮಕ್ಳು ಓದ್ ದೇ ದಬಾಕ್ ಕೊಳ್ಲಿ, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ಕಟ್ಸಿದ್ ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಏಕುಟ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡೇ ಹೇಳೋದ್, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ತುಂಬಾ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡೇ ಹೇಳೋದ್, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ

ತಣ್ಣಗ್ ತಾನೇ ತಲೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ತಲೆ ಓಲೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯ
ಟೋಟಲ್ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲೆ ಇದ್ದಾಗ, ಬ್ರೈನ್ನ ಯಾಕೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರ ಯಾಕೆ ಒದಿತೀಯ
ಯೋಚ್ನೆ ನಿಲ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲ್ಸದ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡು ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ತೊಂದ್ರೆ  

ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ಯಾರೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ , ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಇದಿದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೈಕೊಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ಹುಟ್ಸಿದ್ ಮಕ್ಳು ಓದ್ ದೇ ದಬಾಕ್ ಕೊಳ್ಲಿ, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ಕಟ್ಸಿದ್ ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಏಕುಟ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡೇ ಹೇಳೋದ್, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ತುಂಬಾ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡೇ ಹೇಳೋದ್, ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ

No comments:

Post a Comment