Tuesday, September 15, 2020

ರಾಮ ನಾಮ ಧ್ಯಾನಾ / rAma nAma dhyAnA

 ಭಜನಾ ಗಾಯಕರು : ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ


ಧ್ವನಿಸುರಳಿಯ ಕೊಂಡಿ / Hear the song 


ರಾಮ ನಾಮ ಧ್ಯಾನಾ ಧ್ಯಾನ 

ವಿಮಲಾ ಚರಿತಾಮೃತ ಪಾನಾ 


ರಮಣೀಯ ರಾಮಾ ರಘುಕುಲಲ ರಾಮಾ

ಸೋಮಾವತಾರ ರಾಮಾ ರಾಮಾ 


ಸೀತಾ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುತ ಮಾರುತಿಯುತ 

ಲೋಕಾಭಿ ರಾಮಾ ರಾಮಾ 


**ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಪರಮಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ**

                                    
                                     ***  ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ***

==============================================


Bhajane Singer :  Sri Vijayakumar patil


rAma nAma dhyAnA dhyAna

vimalA charitAmRita pAnA


ramaNIya rAmA raghukulala rAmA

somAvatAra rAmA rAmA


sItA sumitrA suta mArutiyuta

lokAbhi rAmA rAmA


                                 ***  Jai Sri Ram ***


ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಸೀತಾ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ / Ram Ram Ram Seeta Ram Ram Ram

ಭಜನಾ ಗಾಯಕರು : ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರುಧ್ವನಿಸುರಳಿಯ ಕೊಂಡಿ / Hear the song 


ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್

ಸೀತಾ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್             || ಪ ||

ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್

ಹರೇ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್               || ಅ.ಪ ||

 

ದೀನಬಂಧು ರಾಮ್ ರಾಮ್

ದೀನದಯಾಳು ರಾಮ್ ರಾಮ್

ಪರಮ ಕೃಪಾಳು ರಾಮ್ ರಾಮ್

ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ರಾಮ್ ರಾಮ್                  || ೧ ||

 

ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ರಾಮ್ ರಾಮ್

ಅನಾಥರಕ್ಷಕ ರಾಮ್ ರಾಮ್

ಕೃಪಾಸಿಂಧು ರಾಮ್ ರಾಮ್

ಕರುಣಾಸಿಂಧು ರಾಮ್ ರಾಮ್            || ೨ ||

 

ದಶರಥ ನಂದನ ರಾಮ್ ರಾಮ್

ದಶಮುಖ ಭಂಜನ ರಾಮ್ ರಾಮ್

ಸಜ್ಜನ ಪಾಲಕ ರಾಮ್ ರಾಮ್

ದುರ್ಜನ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮ್ ರಾಮ್             || ೩ ||

 

ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್

ರಘುಪತಿ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್

ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್

ಕೋದಂಡ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್        || ೪ ||

 

ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್

ಪಟ್ಟಾಭಿ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್

ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್

ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್       || ೫ ||


**ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಪರಮಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ**

                                    
                                     ***  ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ***

==========================================================


Bhajane Singer  :  Sri Vidyabhushanaru

 

rAm rAm rAm
sItA rAm rAm rAm                                  ||
pa ||
rAm rAm rAm
hare rAm rAm rAm                                 ||
a.pa ||

dInabandhu rAm rAm
dInadayALu rAm rAm
parama kRipALu rAm rAm
bhaktavatsala rAm rAm                              ||
1 ||

ApadbAndhava rAm rAm
anAtharakShaka rAm rAm
kRupAsindhu rAm rAm
karuNAsindhu rAm rAm                             ||
2 ||

dasharatha nandana rAm rAm
dashamukha bhanjana rAm rAm
sajjana pAlaka rAm rAm
durjana shikShaka rAm rAm                      ||
3 ||

rAm rAm rAm
raghupati rAm rAm rAm
rAm rAm rAm
kodanDa rAm rAm rAm                              ||
4 ||

rAm rAm rAm
paTTAbhi rAm rAm rAm
rAm rAm rAm
ayodhya rAm rAm rAm                               ||
5 ||


                               ***  Jai Sri Ram ***

Thursday, September 3, 2020

ಬಾರಯ್ಯ ಮನೆಗೆ ರಂಗಯ್ಯ ನೀನು / Barayya manege rangayya ninu

ಸಾಹಿತ್ಯ     : ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು
ಗಾಯಕರು : ಕು|| ದ್ಯುತಿ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ & ಕು|| ಸ್ನಿಗ್ಧ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್
  

ಧ್ವನಿಸುರಳಿಯ ಕೊಂಡಿ / Hear the song 


ಬಾರಯ್ಯ ಮನೆಗೆ ರಂಗಯ್ಯ ನೀನು                         || ಪ ||

 

ಬಾರಯ್ಯ ಮನೆಗೆ ಬಾಲಗೋಪಾಲ

ಜಾರ ಚೋರ ಕೃಷ್ಣ ಜಾನಕಿ ಪತಿ ರಾಮ                    || ಅ.ಪ ||

 

ನಂದನಂದನ ನವನೀತಚೋರ ಕೃಷ್ಣ

ಮಂದರೋದ್ಧಾರನೆ ಮಾಧವರಾಯರ ರಾಮ            || ೧ ||

 

ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಯರ ಕೂಡಿ    

ಲೋಕ ನೋಡಲವರ ಕಾಕು ಮಾಡಿ                        || ೨ ||

 

ಪಳ್ಳಿಪಳ್ಳಿಯೊಳೆಲ್ಲ ಮೊಸರು ಹಾಲು ಬೆಣ್ಣೆ

ಕೊಳ್ಳೆಯಾಡಿ ಗೋಪಿ ಮುಡಿಯನ್ನೇ ಪಿಡಿದ ಕೃಷ್ಣ         || ೩ ||

 

ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಅಪ್ರಮೇಯ ಹೃಷಿಕೇಶ

ದಾನವಾಂತಕ ರಂಗ ದಶರಥ ಪುತ್ರ ರಾಮ             || ೪ ||

 

ಪರಮಪವಿತ್ರ ರಾಮ ಭದ್ರಾಚಲಾಧೀಶ

ವರದ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನೇ ರಾಮ                     || ೫ ||


ಭಾವಾರ್ಥ:

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು ಭದ್ರಾಚಲಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದಾಗ

 ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಪದವಿದು         

                   ಜಾರ : ಇದು ಮೂಲತಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ

                             ಮೂಲಾರ್ಥ "ಪ್ರಿಯ, ಆಪ್ತಸ್ನೇಹಿತ"

  ಜಾರ ಚೋರ ಕೃಷ್ಣ  : ಪ್ರಿಯ ಕಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣ

                  ನಂದ : ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಕು ತಂದೆ

               ನಂದನ : ಮಗ

       ನಂದನಂದನ : ಕೃಷ್ಣ

             ನವನೀತ : ಬೆಣ್ಣೆ

     ನವನೀತಚೋರ : ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳ

 ಮಂದರೋದ್ಧಾರನೆ : ಕೂರ್ಮಾವತಾರಿ

                          : ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂದರ   

                            ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿದವನು

ಮಾಧವರಾಯ ರಾಮ –

                    ಮಾ : ರಮಾ

                    ಧವ : ಎಜಮಾನ

                  ರಾಮ : ಸುಂದರ 


                   ಕಾಕು : ವ್ಯಂಗ್ಯ , ತಮಾಷೆ

                    ಪಳ್ಳಿ : ಹಳ್ಳಿ

                  ಕೊಳ್ಳೆ : ಕದ್ದು, ಕಳುವು 


  ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ :

               ಅನಂತ : ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದವ, ವಿಷ್ಣು

                   ಪದ್ಮ : ಕಮಲ

                  ನಾಭ : ಹೊಕ್ಕಳು

            ಪದ್ಮನಾಭ : ಕಮಲನಾಭ

ಪದ್ಮನಾಭಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಇತಿ: 

ಹಿರಣ್ಯನಾಭಃ ಇತಿ : ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆಯಂತಿರುವ ಕಮಲವನ್ನು ತನ್ನ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತವನು

ಯಾರ ನಾಭಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕಮಲವು 

ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತೋ ಅವನೇ ಪದ್ಮನಾಭ

 

ಋಗ್ವೇದದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ...

ಅಜಸ್ಯ ನಾಮೌ ಅಧಿ ಏಕಮರ್ಪಿತಮ್

ಎಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಃ ಭುವನಾನಿ ತಸ್ಥುಃ

 

ಅಜ : ಎಂದೂ ಹುಟ್ಟದವನು

ಎಂದೂ ಹುಟ್ಟದವನ ಹೊಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿತು ..

ಏನು ಹುಟ್ಟಿತು ? ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ..

ಆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕವಾದ ಕಮಲ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು

 

ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತವನೂ ನೀನೇ

ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಂಬ ಕಮಲವನ್ನು ನಾಭಿಯಿಂದ ಹೆತ್ತವನೂ ನೀನೇ

ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ

ಮಾತಾ ಚ ನಿರ್ಮಾತ

ಮಾತಾ ನರಸಿಂಹಶ್ಚ ಪಿತಾ ನರಸಿಂಹಃ

ಭ್ರಾತ ನರಸಿಂಹಶ್ಚ ಸಖಾ ನರಸಿಂಹಃ

ವಿದ್ಯಾ ನರಸಿಂಹಶ್ಚ ದ್ರವಿಣಂ ನರಸಿಂಹಃ

 

ಜಗತ್ತಿನ ತಾಯಿ ತಂದೆ

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಪದ್ಮನಾಭ ಎಂಬ ಶಬ್ಧಕೆ ಮೂಲಾರ್ಥ


        ಅಪ್ರಮೇಯ : ಅಳತೆಗೆ ಮೀರಿದ, ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದವನು;ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ

           ಹೃಷಿಕೇಶ  : ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯ, ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ

              ಹೃಷೀಕ  : ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು 

      ದಾನವಾಂತಕ : ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವನು

   ಭದ್ರಾಚಲಾಧೀಶ : ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾಚಲವೆಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ರಾಮ


  **ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಪರಮಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ**

                                    
                                     ***  ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ***

===================================================


Saahitya  : Sri Purandaradaasaru  Snigdha 
Singer      : Dyuthi Jahagirdhar & Snigdha Jahagirdhar

bArayya manege rangayya nInu                      || pa ||

bArayya manege bAlagopAla
jAra chora kRiShNa jAnaki pati rAma                      ||
a.pa ||

nandanandana navanItachora kRiShNa
mandaroddhArane mAdhavarAyara rAma             ||
1 ||
    
gokuladalli gopiyara kUDi
loka noDalavara kAku mADi                                       ||
2 ||

paLLipaLLiyoLella mosaru hAlu beNNe
koLLeyADi gopi muDiyanne piDida kRiShNa.        ||
3 ||

anaMtapadmanAbha aprameya hRiShikesha
dAnavAntaka ranga dasharatha putra rAma         ||
4 ||

paramapavitra rAma bhadrAchalAdhIsha
varada shrI purandara viTThalane rAma               ||
5 ||


                          ***  Jai Sri Ram ***

Tuesday, August 18, 2020

ರಾಮ ಭಜನೆ ಮಾಡೋ ಮನುಜ / Rama Bhajane Maado Manuja

ಸಾಹಿತ್ಯ      : ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು 

ಗಾಯಕರು  : ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯ ಗಿರಿಧರ್ ಧ್ವನಿಸುರಳಿಯ ಕೊಂಡಿ / Hear the song
 

ರಾಮ ಭಜನೆ ಮಾಡೋ ಮನುಜ                            || ಪ || 

ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಘವ ಸೀತಾ 

ರಾಮನೆಂದು ಸುಸ್ವರದಲಿ ಪಾಡುತ                        || ಅ.ಪ ||

 

ತಾಳವನು ಬಿಡಬೇಡ ಮೇಳವನು ಮರಿಬೇಡ

ತಾಳ ಮೇಳಗಳ ಬಿಟ್ಟು ನುಡಿದರೆ 

ತಾಳನು ನಮ್ಮಿಳಾಸುತೆಯರಸನು                          || ೧ ||

 

ಚಿತ್ತವನು ಚಲಿಸದಿರು ಭೃತ್ಯ ಮನೋಭಾವದಲಿ 

ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮನು 

ಹೃದ್ಗತನೆಂದರಿಯುತ  ಭಕುತಿಯಲಿ                       || ೨ ||

 

ಭಲರೆ ಭಲರೆಯೆಂದು ತಲೆದೂಗುವ ತೆರದಿ 

ಕಲಿಯುಗದಿ ವರ ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದಲಿ

ಸುಲಭದಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪಡೆಯಲು                   || ೩ ||


ಭಾವಾರ್ಥ :   

ರಾಮನೆಂದು ಸುಸ್ವರದಲಿ ಪಾಡುತ : 

ಶ್ರೀರಾಮನಾಮವನು ಅಂತಃ ಶುದ್ಧಿಯೊಳಗೊಂಡ ಸ್ವರದಲಿ ಹಾಡುತ

 

ತಾಳವನು ಬಿಡಬೇಡ 

ಶ್ರೀರಾಮನು ನಮ್ಮೊಳು ಕೂತು ಹಾಕುವ ತಾಳ

ಅಂದರೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಸೂಚನೆಗಳೆಂಬ ತಾಳಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕುವುದನು ತ್ಯಜಿಸದಿರು

 

ಮೇಳವನು ಮರಿಬೇಡ

ಶ್ರೀರಾಮನು ತೋರಿದ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವ ಮರೆಯದಿರು

 

ತಾಳ ಮೇಳಗಳ ಬಿಟ್ಟು ನುಡಿದರೆ 

ತಾಳನು ನಮ್ಮಿಳಾಸುತೆಯರಸನು

ಶ್ರೀರಾಮನು ತೋರಿದ ಸನ್ಮಾರ್ಗ, ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗಗಳನು ತೊರೆದು ನುಡಿದು ನಡೆದರೆ 

ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಯಮನಾಗುವನು 

 

ನಮ್ಮಿಳಾಸುತೆಯರಸನು = ನಮ್ಮ+ಇಳಾಸುತೆ+ಅರಸನು

                  ಇಳಾಸುತೆ = ಇಳೆಯ + ಸುತೆ

                         ಇಳೆ  : ಭೂದೇವಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ 

                         ಸುತೆ : ಮಗಳು

                  ಇಳಾಸುತೆ : ಸೀತಾಮಾತೆ 

 

ಚಿತ್ತವನು ಚಲಿಸದಿರು ಭೃತ್ಯ ಮನೋಭಾವದಲಿ

" ಮನವೆಂಬುದು ಮರ್ಕಟದಂತೆ

ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮನವು ಮರ್ಕಟನ ಭಂಟನಾದರೆ

ಎಲ್ಲಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಧನೆ, ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ಥಕತೆ.

ಮನದಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ರೂಪವ ನೆಲೆಯಾಗಿಸಿ, 

ಜೀವೋತ್ತಮನಾದ ವಾಯುದೇವನನು ಶ್ವಾಸ-ನಿಶ್ವಾಸದಿ ಗಮನಿಸಿ ಧ್ಯಾನಗೈದು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತನಾಗು 

     ಭೃತ್ಯ : ಭಂಟ 

 ಮರ್ಕಟ : ಕೋತಿ, ಮಂಗ : ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ "ಚಂಚಲತೆ" ಎಂದರ್ಥ  

 

ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮನು 

ಹೃದ್ಗತನೆಂದರಿಯುತ  ಭಕುತಿಯಲಿ   

  ಹೃದ್ಗತ = ಹೃತ್ + ಗತ 

   ಹೃತ್ : ಹೃದಯ

     ಗತ : ಒಳಗಿರುವ

 ಹೃದ್ಗತ : ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿಹ

 ಪರಮಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಅನಂತಾನಂತ

ಸಕಲಲೋಕಾಧೀಶ ಶ್ರೀರಾಮನು 

ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಹೃದಯವೆಂಬ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲಿ ನೆಲಸಿಹನು 

ಎಂದರಿಯುತ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು

 

ಭಲರೆ ಭಲರೆಯೆಂದು ತಲೆದೂಗುವ ತೆರದಿ 

ಕಲಿಯುಗದಿ ವರ ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದಲಿ

ಸುಲಭದಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪಡೆಯಲು 

ಶ್ರೀರಾಮರ ಮಹಿಮೆಯನರಿತು, ಭಲೇ, ಧನ್ಯ, ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ 

ಎಂದು ಮೈಮರೆತು ತಲೆದೂಗುತ, ಕಲಿಯುಗದಲಿ 

ಹರಿದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನು ಅಂತಃಶುದ್ಧಿಯೊಳು ಪಾಡಿ

ಪೊಗಳಿ ಶ್ರೀರಾಮರ ಕೃಪೆಯನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದು

ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಎಂದು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ

 

      **ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಪರಮಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ**
                                    
                                          ***  ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ***
==========================================================

Saahitya  : Sri Vidya Prasanna Theertharu
Singer     : Smt Divya Giridhar


rAma bhajane mADo manuja                                    || pa ||

rAma rAma jaya rAghava sItA

rAmanendu susvaradali pADuta                                       || a.pa ||

 

tALavanu biDabeDa meLavanu maribeDa

tALa meLagaLa biTTu nuDidare

tALanu nammiLAsuteyarasanu                                         || 1 ||

 

chittavanu chalisadiru bhRRutya manobhAvadali

satya gnAna ananta brahmanu

hRRudgatanendariyuta bhakutiyali                                 || 2 ||

 

bhalare bhalareyendu taledUguva teradi

kaliyugadi vara kIrtaneyindali

sulabhadi hariya prasannate paDeyalu                           || 3 ||

                                
                                    ***  Jai Sri Ram ***

Thursday, August 13, 2020

ರಾಮ : ನಿನ್ನ ನಾಮ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೋ / Rama : Ninna naama iddare saako

ಸಾಹಿತ್ಯ     : ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು
ಗಾಯಕರು : ಶ್ರೀ ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ
ರು


ಧ್ವನಿಸುರಳಿಯ ಕೊಂಡಿ / Hear the song 
 

ನಿನ್ನ ನಾಮ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೋ                             || ಪ ||

ಮುನಿದರೆ ಮುನಿ ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನಾಣೆ                      || ಅ.ಪ ||

 

ಹೊದ್ದಿದ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ

ಛಿನ್ನ ಛಿದ್ರವ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿಸಿ ಬಿಡುವ

ಎದ್ದರೆ ಸಂಗಡ ಬರುವ

ಎನ್ನ ಮುದ್ದಿಸಿ ಮುಂದೆ ಮುಕುತಿಯ ಕೊಡುವ          || ೧ ||

 

ಸಾರೆ ಸಂಗಡ ಬರುವ

ಎನ್ನ ಸೇರಿದ ಪಾಪ ಕೋಪದಿ ತರಿವ

ಝಾಡಿಸಿ ಕರ್ಮವ ಕಳೆವ

ಎನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವೈಕುಂಠಕೆ ನಡೆವ                   || ೨ ||

 

ಪರಮಾನಂದವನೀವ

ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯೆಂಬುದು ಎನ್ನ ಜೀವಕೆ ಜೀವ

ವರವಕೊಡುವುದೊಂದು ಭಾವ

ಈ ಪರಿ ಪುಸಿಯಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲ                || ೩ ||

 

ಭಾವಾರ್ಥ:

ಹೊದಿದ್ದ  : ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ

ಛಿನ್ನ        : ನಾಶಗೊಳಿಸಿದ, ಕತ್ತರಿಸಿದ;ತುಂಡುಮಾಡಿದ

ಛಿದ್ರ        : ರಂದ್ರ, ಬಿರುಕು, ದೌರ್ಬಲ್ಯ

ಸಾರೆ        : ಹತ್ತಿರ, ಅಂಚು, ಬಳಿ

ಝಾಡಿಸಿ  : ಕೊಡಹಿ, ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ, ದಬಾಯಿಸಿ 

ಈವ        : ಕೊಡುವ

ಪುಸಿ        : ಹುಸಿ, ಸುಳ್ಳು

ಪರಮಾನಂದವನೀವ = ಪರಮಾನಂದವನು + ಈವ


ಸಾರೆ ಸಂಗಡ ಬರುವ :

ಸಾರೆ- ನಡೆ.. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನೆಡೆ ನಡೆದರೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡವೇ ಬಂದು ಬಿಡುವ


ಛಿನ್ನ ಛಿದ್ರವ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿಸಿ ಬಿಡುವ :

ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಬಿಡುವವನು


  **ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಪರಮಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ**

                                    
                                            ***  ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ***

===================================================


Saahitya  : Sri Purandaradaasaru 
Singer      : Sri Putturu Narasimha Nayakaru

ninna nAma iddare sAko                               || pa ||

munidare muni shrIrAma ninnANe                   || a.pa ||

 

hoddida pApavanella

Chinna Chidrava mADi khanDisi biDuva

eddare sangaDa baruva

enna muddisi munde mukutiya koDuva            || 1 ||

 

sAre sangaDa baruva

enna serida pApa kopadi tariva

jhADisi karmava kaLeva

enna kUDikonDu vaikunThake naDeva            || 2 ||

 

paramAnandavanIva

ninna smaraNeyeMbudu enna jIvak jIva

varavakoDuvudondu bhAva

I pari pusiyalla shrI purandaraviThala            || 3 ||


                                 ***  Jai Sri Ram ***